Wat en wie is GoodWood

Opkopers van Teakbeleggingen

Al sinds begin jaren negentig wordt er in Nederland belegd in teakhout. Teak is een van de meest aangeplante boomsoorten ter wereld. Het is een waardevolle houtsoort met een scala aan mogelijkheden. GoodWood.nl kan u een aanbieding doen om uw teakhoutbelegging van u te kopen. Het gaat hierbij uitsluitend om beleggingen die in het verleden door GoodWood Investments en/ of de Stichting Amazon Teak Foundation zijn verkocht.

In principe proberen wij op alle ons aangeboden beleggingen een bod te doen Wij, het huidige goodwood.nl, kunnen echter besluiten om uw belegging niet in te kopen, daartoe zijn wij ook niet verplicht.

Waarom koopt GoodWood.nl hectare op? Wij zijn overtuigd dat een (zeer) grote investering in de door Floresteca beheerde plantages uiteindelijk lonend zal zijn, echter niet tegen de voorgespiegelde rendementen.

Kleine beleggingen brengen een groter financieel risico met zich mee. Er worden instandhoudingskosten betaald aan de Stichting Amazon Teak Foundation en een willekeurige belangenbehartiger als de VTP. Gezamenlijk is dit ruim 100 euro per jaar, netto. Over de duur van een gemiddeld nog uit te dienen contractperiode van bijvoorbeeld 10 jaar, is dat ruim 1.600 euro. Daarnaast dient u vaak belasting te betalen over de vermoedelijke waarde van uw belegging in Box 3. Deze belasting is effectief 1,2 % van de waarde, over de looptijd van uw contract kan dat zomaar 25 jaar x 1,2 % x uw inleg x het rendement = duizenden euro’s. De belegger moet zich afvragen of hij nog meer geld in deze belegging wil stoppen.

Uiteindelijk is de keuze aan de particuliere belegger: minder, nu verkopen of een kans op meer geld bij de eindkap? Het enige waar men op kan hopen is een voor iedereen gunstig resultaat bij de eindkap.

Wie is GoodWood.nl ?

GoodWood.nl koopt louter hectares in, wij zijn niet gelieerd aan Floresteca/SATT/of het oude goodwood. Beucker Finance BV regelt na verkoop de financiële afwikkeling met u.

Kan ik met u telefonisch overleggen ?

Om kortaf te zijn: nee. Wij willen niet de schijn wekken dat we u van advies zouden willen dienen. Dat doen we niet. GoodWood.nl koopt louter hectares in, wij zijn niet gelieerd aan Floresteca/SATT/of het oude en failliete goodwood investments BV. Ons businessmodel is inkopen van hectares, we willen vooral geen advies geven of u dat wel of niet zou moeten doen; dat is uw eigen keuze. GoodWood.nl kan u daar niet mee helpen.

Waarom taxeert u zo laag ?

Wij hebben goed gezocht maar er heeft zich nog niemand gemeld die tegen een hogere waarde de hectare zou willen kopen. Met andere woorden, kent u iemand die (grote) partij op dit moment afneemt tegen een substantieel hogere prijs, houden wij ons aanbevolen. Tot die tijd, geloven wij er in dat op moment dat wij offreren- wij juist zitten met de prijs.

Wie is Stichting Tectona ?

De Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) bewaart het juridische eigendom van teakbomen die zijn aangeplant door – en worden onderhouden door – de Braziliaanse bosbouwonderneming Floresteca SA op plantages in de staat Mato Grosso in Brazilië. Ook hen kun je niet bellen maar mailen via contact@stichtingtectona.nl

Wie is Floresteca ?

Floresteca is de bosbouwer in Brazilie , je kunt hen (https://www.floresteca.nl/contact ) bereiken via Floresteca is alleen via email info@floresteca.nl bereikbaar

Wie GoodWood Investments BV ?

 De meeste hectare /beleggingen daarin zijn verkocht door Goodwood Investments Bv te Amsterdam (Noord-Holland) deze is door de rechtbank failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr. M.N. de Groot. Heeft u een vordering op het oude Goodwood dan kunt u deze bij de curator indienen via marlous.degroot@cms-dsb.com. Zij kan echter niet veel voor u betekenen aangezien het dossier voor haar al gesloten is.

Wie Baum ?

Tja, zij hebben geprobeerd uw hectare om te vormen naar een fonds. Dat fonds is er nooit gekomen. Bas Dijkman was hier de initiatiefnemer van , hier kunt u er meer over lezen : https://www.quotenet.nl/nieuws/a28420629/andits-gone-gfh-teakfonds-laat-miljoenen-van-ex-woekerpolisklanten-in-rook-opgaan/

Wie is de Vereniging Teak Participanten, de vtp ?

https://www.vtpteak.nl/ , een belangenvereniging. Jarenlang hebben zij getracht met procedures hun gelijk te halen bij de rechtbank te Amsterdam. Eigenlijk is iedere inspanning van hen vruchteloos gebleken tot op heden. Lidmaatschap kost enkele tientjes per jaar. Meer info secretaris@vtpteak.nl