Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Opkopers van Teakbeleggingen

U bent het er niet mee eens ? Bent teleurgesteld ? Of wil meer achtergrond informatie over het hoe en waarom ?

De belegging heeft niet het beoogde rendement opgeleverd. Zoveel is duidelijk, wilt u meer informatie of zich actief inzetten tegen Floresteca ? Meld u dan aan bij www.vtpteak.nl deze belangengroepering beoogd via juridische procedures en actieve betogingen tegen het bestuur van Floresteca haar gelijk te halen. Top op heden is het resultaat daarvan niet dat er een hogere opbrengst voor de belegger uit volgt, GoodWood.nl draagt de stichting echter een warm hart toe met haar tomeloze inzet het voor de belegger overzichtelijk, helder te houden, en als klankbord te fungeren.

VTP Teak kan u niet informeren of u er verstandig aan doet te verkopen of niet, dat is uw eigen afweging, zelf concluderen ze daarover dat u ongeveer 20-25% van uw inleg terugkrijgt, https://www.vtpteak.nl/nieuws/2013/vragen-over-goodwood-nl De opmerking dat Goodwood.nl het gefinancierd opkoopt is inmiddels achterhaald.

Als u wilt weten hoe het staat met het bosbouwbedrijf die uw bomen momenteel beheert, is de conclusie dat dit bedrijf “technisch failliet is” zie: https://www.floresteca.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-40 . Totale schuld van het bedrijf is hoger dan het eigen vermogen. En een herstructurering van de schuld is noodzakelijk.

Vanaf 1995 tot begin jaren 2000 hebben circa 14.000 particulieren voor een totaalbedrag van circa 225.000.000 Euro belegd in participaties via ‘Goodwood’ (hier als verzamelnaam voor Amazon Teak Foundation (ATF) en Goodwood).

Het gaat hier om participaties in teakplantages in Brazilië, die door de bosbouwer Floresteca zijn aangelegd en worden onderhouden. Er zijn ook particulieren die rechtstreeks bij de bosbouwer Floresteca hebben belegd. Het aantal daarvan is veel kleiner, maar de belegde bedragen zijn groter.

De VTP is in 2006 opgericht door beleggers, die zich terecht zorgen maakten over de wijze waarop deze eigendommen worden beheerd. Overeengekomen opbrengsten uit zogenaamde tussenkappen vielen tegen of werden in het geheel niet uitgekeerd. Percelen waren soms na tien jaar minder waard dan bij de aankoop. De juridische verhouding tussen de betrokken partijen was ondoorzichtig te noemen en de communicatie met de particuliere participanten was zonder meer slecht.

Bovendien heeft Goodwood garantiecontracten verkocht. De verkoop daarvan is uiteindelijk door De Nederlandsche Bank verboden. Goodwood is zelf in december 2010 failliet verklaard. In het jaar 2011 heeft een doorstart van Goodwood plaatsgevonden door ATF. Een poging van ATF om de participaties in een aandelenfonds onder te brengen mislukte (VTP was tegenstander). Hetzelfde gebeurde tot de firma Baum zich aanmeldde om beheerder te worden van het langlopende fonds LATF. Na enige jaren trok Baum zich terug, omdat AFM niet erg meewerkte, VTP een afzonderlijke regeling wilde voor degenen die niet mee wilde doen en Baum zelf moest constateren dat het areaal aan bomen erg tegenviel.

Na het wegvallen van ATF in 2017 omdat er geen inkomsten meer waren, spant de VTP zich in om HBM (Hollandse Bosbouwmaatschappij) het beheer en toezicht te laten uitvoeren. Zie https://www.vtpteak.nl/nieuws-in-het-kort/2018/uitspraak-kort-geding over de pogingen van VTP om een andere beheerder van uw bomen toe te kennen

(bron: vtpteak.nl)