© 2017. Alle rechten voorbehouden.
Hoe werkt GoodWood.nl

GoodWood verkoopt geen hectare, maar koopt ze op.

Een aanbieding ontvangen?
Als u contact met ons opneemt, dan kunnen wij u een offerte toezenden. U bent uiteraard vrij om hier wel of niet op in te gaan.

Als u akkoord gaat met onze offerte en wij vervolgens de door u ondertekende documenten retour hebben ontvangen, dan zenden wij deze door naar de Stichting Amazon Teak Foundation. Zij zal vervolgens de beleggingen op onze naam laten zetten, waarna wij u ook daadwerkelijk kunnen gaan uitbetalen. De uitbetaling zal altijd gebaseerd zijn op het werkelijke aantal door u aan GoodWood.nl geleverde hectares.

Wij behouden ons wel uitdrukkelijk het recht voor om uw belegging toch niet in te kopen.

Contact

Mocht u met ons in contact willen treden, dan kunt u bellen met onze klantenservice via telefoonnummer 0900 4663 9663 (€ 0,15 per minuut). Onze voorkeur gaat echter uit naar een e-mail. U kunt ons bereiken via [email protected].

Home Wat doet GoodWood.nl Hoe werkt GoodWood.nl Contact